Vorige1Volgende

AIRLAB

De AIRLAB meet de luchtkwaliteit in een ruimte en detecteert vervuilingsniveaus die een waarschuwing kunnen zijn voor gevaarlijke luchtkwaliteitscondities binnenshuis. De AIRLAB monitort en rapporteert zes omgevings- en luchtkwaliteitsparameters zoals; fijnstof/(particulate matter) (PM10, PM4.0, PM2.5, PM 1.0), temperatuur, CO2 niveau, luchtvochtigheid, hoeveelheid TVOCs en geluidssterkte. AIRLAB Niemand zou iets meer dan een jaar geleden voorspeld hebben welke significante rol Covid-19 zou innemen in de hele wereld. Ook kon niemand toen voorzien wat de invloed zou zijn op onze manier van werken, leven, naar schoolgaan, spelen en sporten. Wereldwijd staan kantoren leeg en CEO’s, managers en ondernemers staan voor serieuze uitdagingen. Een van de belangrijkste vraagstukken is hoe en wanneer mensen weer op een gezonde en veilige manier naar kantoor kunnen. Deze uitdaging beperkt zich niet alleen tot bedrijven en organisaties maar strekt zich ook uit tot verenigingen, scholen, hotels en universiteiten..  Belangrijke vragen zijn: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving zo veilig mogelijk is?  Hoe kunnen we onszelf weer veilig gaan voelen in onze leef-, werk- en schoolomgeving? Vanzelfsprekend ligt een deel van het antwoord in het op een goede manier afstand houden van elkaar (social distancing) en in het serieus nemen van protocollen betreffende het wassen van de handen en het dragen van mondkapjes. Helaas zijn die zaken niet genoeg. Om veilige en gezonde binnenklimaat te waarborgen is het belangrijk continue de luchtkwaliteit te meten. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar ziekteverwekkers in het algemeen maar ook meer specifiek gericht onderzoek is gedaan om te begrijpen hoe virussen en bacteriën zich verspreiden. In 2020 zijn studies gedaan waaruit is gebleken onder welke voor het virus ideale condities, het Coronavirus het beste kan overleven en zich kan verspreiden. De recent door Ergosense geïntroduceerde AIRLAB sensor is special ontwikkeld om luchtkwaliteit en luchtvervuiling te detecteren op het niveau van de grootte van virus deeltjes. De AIRLAB sensor completeert de serie ERGOSENSE sensoren en maakt gebruik van dezelfde veilige communicatie technologie en hetzelfde reportage platform als de andere sensoren. Ondanks dat de AIRLAB een geavanceerde sensor is het een echt “plug-and-play” en “alles in een” apparaat dat u waarschuwt voor gevaarlijke situaties in uw binnenklimaat.

Meer informatie

Ergosense Abacus: People counter

De ABACUS telt mensen die een ruimte ingaan en uitgaan. De verzamelde data geeft informatie over hoeveel mensen er in een vergaderruimte zijn op een bepaald tijdstip. Het meten van de hoeveelheid mensen in zo’n ruimte geeft niet alleen indicatie of een ruimte wordt benut maar ook in welke mate t.o.v., de capaciteit van die ruimte.​ Naast het tellen van mensen meet de ABACUS omgevingsparameters, zoals: CO2 niveau TVOC Temperatuur Luchtvochtigheid Lichtsterkte ​De ABACUS heeft, net als de DOC een onafhankelijke verbinding met de cloud. Net als de DOC gebruikt de ABACUS een 5VDC voeding. De door de ABACUS gemeten informatie helpt organisaties met het maken van weloverwogen beslissingen over het aantal benodigde vergaderruimtes en de capaciteit daarvan.​

Meer informatie

Ergosense Doc: Omgevingssensor

De DOC heeft twee hoofdfuncties; meten en communiceren Het meten heeft betrekking op de onderstaande omgevingsparameters: CO2 niveau TVOC niveau Temperatuur Luchtvochtigheid Geluidsniveau Lichtsterkte in Lux Communiceren van de meetgegevens Meetgegevens van de PEBBLE sensoren worden via een Bluetooth mesh netwerk door de DOC verzameld. Deze informatie wordt samen met de meetgegevens van de DOC naar de cloudserver verstuurd in van tevoren ingestelde tijdintervallen. Deze communicatie is veilig en onafhankelijk van bestaande lokale netwerken. Zodra de DOC van spanning is voorzien gaat de DOC metingen doen en start de communicatie automatisch via MQTT, er is geen on-site configuratie nodig. Kennis van de omgevingsfactoren in kantoren, schoollokalen, winkels en andere openbare ruimtes helpt organisaties met het nemen van weloverwogen beslissingen voor het optimaliseren van ruimtes wat zal bijdragen tot betere cognitieve prestaties en verbeterde productiviteit.

Meer informatie

Ergosense Pebble: Aanwezigheidssensor

PEBBLES detecteren alleen aanwezigheid van mensen. Zo reageren ze bijvoorbeeld niet op beweging van stoelen of stofzuigers. De PEBBLES worden onder bureaus geplaatst zodat ze niet opvallen.   Het meetveld van de PEBBLE is 600mm in diameter en 360 graden en de Pebble detecteert door houten bureaubladen en stoelzittingen. Dit betekent dat de detectiecapaciteit veel hoger is dan die van traditionele “line of sight” PIR bewegingsdetectie sensoren. Belangrijk om te vermelden is dat de detectie 100% anoniem is.  PEBBLES worden gevoed door oplaadbare batterijen die 12 tot 18 maanden meegaan. Batterijniveaus worden continue door het systeem gemonitord en gebruikers ontvangen een notificatie als de batterijen moeten worden opgeladen. PEBBLES communiceren met aanwezige DOC’s die fungeren als communicatie gateway naar de cloud. Als vuistregel kan worden uitgegaan van 20 tot 30 PEBBLES die met een DOC communiceren via een Bluetooth Mesh netwerk. Ervaring leert dat veel bedrijven en organisaties overschatten welk deel van de beschikbare werkplekken werkelijk in gebruik is. Door het inzetten van de PEBBLES worden organisatie geholpen weloverwogen beslissingen te nemen om de beschikbare ruimte beter en efficiënter te benutten.

Meer informatie

Ergosense Solution Hub

De kern van het ERGOSENSE ecosysteem is het cloud based Ergosense Dashboard. Dit dashboard verzamelt alle meetgegevens en presenteert deze op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke manier. ​Het Ergosense dashboad fungeert ook als administratieplatform voor de Sensy mobiele app. Ergosense Solution Hub De Ergosense Solution Hub ondersteunt zowel het sensorenplatform als de mobiele Sensy app. Beiden zijn met elkaar verbonden en hebben interactie met de AWS cloud-based server en het data Ergosesne dashboard. Administratieve gebruikers kunnen worden benoemd en kunnen middels een op wachtwoord een veilige toegang krijgen. Sensor platform De Solution Hub genereert inzichten en gedetailleerde rapportages die kunnen worden geëxporteerd. Gebruikers kunnen naar eigen inzicht op een flexibele manier hun eigen rapportages maken. Alle data is confidentieel en  daarom alleen toegankelijk met gebruik van een app. Hierdoor is dataintegratie met uw eigen dashboard of gebouwbeheerssysteem mogelijk en blijft een ieders informatie veilig. Highlights Ergosense Solution Hub: Presentatie van sensor data per gebouw, verdieping of zone en per individuele sensor. Plattegrond overzicht van geïnstalleerde sensoren en hun posities. Set up en allocatie van sensoren in een plattegrond. Management van sensoren en batterijniveau indicatie. Heatmap overzicht van workplace utilization.

Meer informatie